Projets
Caravansérail
Mille et un poèmes pour la paix
Qui sommes-nous
Nous contacter
Longue vie à toi
Bibliothèque
Actions
Liens
Galerie de photos
Manifestations

                               Karavanserai
                           van gedichten voor vrede
                            en democratie in Afghanistan


Meer dan 23 jaar zijn de Afgangen slachtoffer van allerlei oorlogen. De ellende en de schade zijn erg groot: meer dan twee miljoen mensen zijn gedood, gewond of gehandicapt geraakt; meer dan zes miljoen mensen zijn ontheemd. Elke 15 minuten valt er een slachtoffer door de landmijnen. Alle scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen en woonhuizen zijn met de grond gelijk gemaakt.

Na de machtsovername van de Taliban in 1996, zijn vrouwen helemaal van het maatschappelijke toneel verdwenen en de culturele uitingen werden verbroken en cultuur schatten zijn vernietigd en ontvreemd. Het Afghaanse volk is in het bezit van duizenden jaren literair erfgoed. De trotse dragers van de cultuur: (de) mannen, vrouwen, wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, dichters, componisten,.kwamen als eerste in verzet en werden als eersten monddood gemaakt en gedwongen om in ballingschap te gaan. De karavanserai is een oproep aan alle wereldburgers om hun pleidooi tegen oorlog, onderdrukking en inmenging in Afghanistan te uiten; is een serail (verzamelplaats) van duizend gedichten voor vrede en democratie, zelfbeschikking van de soevereine staat Afghanistan. Wij nodigen eenieder over de hele wereld die zich bezighoudt met literatuur, of een andere culturele activiteit (literaire tijdschriften, verenigingen, schrijvers, dichters) uit om mee te trekken in onze karavaan.

Gedichten, verhalen, proza, liedteksten die een weergave zijn van uw persoonlijke ervaringen of opvattingen zijn welkom. Deze bundel is een geschenk aan het Afghaanse volk en een boodschap van hoop, zodat het volk zijn gevoel van eigenwaarde en de eigen cultuur weer terugvindt. Ook is deze bundel bedoeld om als muziek in de oren te klinken voor een volk dat zolang alleen oorlogsrumoer heeft gehoord.

Deze bundel wordt wereldwijd gepubliceerd; een bloemlezing uit deze bundel wordt later in het Perzisch vertaald en aan het Afghaanse volk geschonken om de betrokkenheid van de wereld bij de blijvende vrede in Afghanistan te tonen. De opbrengst van deze bloemlezing zal bestemd zijn voor zelfstandige jongens en meisjesscholen en lerarenopleidingen in Afghanistan, als teken van bescherming van het onderwijssysteem, dat immers de basis vormt van cultuur,
vrede en democratie van dit land.
Met dichterlijke groeten

Nicole Barriere, Latif Pedram

Zo kunnen jullie deelnemen aan deze karavanserai: je literaire bijdrage van
maximaal één bladzijde opsturen naar onderstaand postadres:

Open Asia: 11, Rue Toullier 75005 Paris, France.
e-mail: paxcaravanserail@hotmail.com

Geef deze oproep door aan alle penvrienden om deze tekst in het Frans, Duits, Italiaans, Engels, Spaans en Russisch te verspreiden en vraag hen contact met ons op te nemen.
Wij verzoeken jullie onderstaand formulier in te vullen als je meetrekt met onze karavaan.
Het deelnemen aan onze karavaan betekent overigens wel dat je afstand doet van het auteursrecht van jouw bijdrage, die ten goede komt aan de vrede en democratie, een geschenk aan Open Asia.

Datum
Handtekening:

Naam :
Achternaam :
Geboortedatum :
Adres :
Telefoon :
Fax :
E-mailadres :
Taal van de auteur :
Naam van de vertaler :
Korte levensbeschrijving van de auteur :


Open Asia is een zelfstandige vereniging die humanitaire hulp en de wereldsolidariteit ondersteunt.